Try Out and HL Start Up

Try Out and HL Start Up Print

                   
 

Don Shepherdson Memorial Arena

Don Shepherdson Memorial Arena

Week of:

August 27-Sept 2 2018

 

 

Week of:

Sept 3-9 2018

 

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

5:00 AM

 

8:00 AM

9:10 AM

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

8:00 AM

9:10 AM

Atom A (1)

Atom A (2)

Atom A (3)

Atom A (4)

 

 

 

 

Atom Girls (1)

Atom Girls (2)

Atom Girls (3)

PW Girls (3)

 

Midget Girls (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:10 PM

6:10 PM

6:10 PM

6:10 PM

 

9:10 AM

10:20 AM

6:10 PM

6:10 PM

6:10 PM

6:10 PM

6:10 PM

9:10 AM

10:20 AM

Peewee A (1)

Peewee A (2)

Peewee A (3)

Peewee A (4)

 

 

 

 

PW Girls (1)

PW Girls (2)

Bantam Girls (2)

Bantam Girls (3)

Atom Girls (4)

Atom C (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

 

10:20 AM

11:30 AM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

10:20 AM

11:30 AM

Bantam A (1)

Bantam A (2)

Bantam A (3)

Bantam A (4)

 

 

 

 

Bantam Girls (1)

Midget Girls (1)

Midget Girls (2)

 

PW Girls (4)

PW C (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantam Girls (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40 PM

12:40 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midget Girls (3)

Bantam C (1)

Don Shepherdson Memorial Arena

Don Shepherdson Memorial Arena

Week of:

Sept 10 - 16 2018

 

 

Week of:

Sept 17 - 23 2018

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

5:00 PM

 

8:00 AM

9:00 AM

5:00 PM

5:00 PM

5:25 PM

 

 

8:00 AM

9:10 AM

Atom C (2)

Atom C (3)

Atom C (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tykes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:10 PM

6:35 PM

6:10 PM

6:10 PM

 

9:10 AM

10:10 AM

6:10 PM

6:35 PM

6:35 PM

6:10 PM

 

9:10 AM

10:20 AM

PW C (2)

Pw C (3)

PW C (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tykes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

 

10:20 AM

11:20 AM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

7:20 PM

 

10:20 AM

11:30 AM

Bantam C (2)

Bantam C (3)

Bantam C (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haileybury Arena

Week of:

Sept 17 -23 2018

 

 

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

 

 

17

18

19

20

21

 

 

7:00am

7:00 AM

5:10pm

5:00 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:10pm

7:40 PM

6:20pm

6:10pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:20 PM

8:50 PM

7:40 PM

7:20pm

 

 

 

 

Midget C (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 PM

 

8:50 PM

8:30 PM

 

 

 

Midget C (1)

 

Midget C (3)

Midget C (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Shepherdson Memorial Arena

Week of:

Sept 24 -Sept 30 2018

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

24

25

26

27

28

29

30

5:00 PM

5:00 PM

5:25 PM

 

 

8:00 AM

9:10 AM

 

 

 

 

 

Tykes

 

 

 

 

 

 

 

 

6:10 PM

6:30 PM

6:35 PM

6:10 PM

 

9:10 AM

10:20 AM

 

 

 

 

Tykes

 

 

 

 

 

 

 

 

All HL Ice Times are in Haileybury

HL startup

HL Startup

HL Startup

Saturday

Sunday

Saturday

22

23

29

8:00am

9:10am

8:00am

Novice Girls/Boys

 

novice Girls/Boys

A to L

 

A to L

9:10am

10:20am

9:10am

Novice Girls/Boys

Atom Girls

Novice Girls/Boys

M to Z

 

M to Z

10:20am

11:30am

10:20am

Atom Girls

Atom Boys

Atom Girls

 

 

 

11:30am

12:40pm

11:30am

Atom Boys

 

Atom Boys

 

 

 

12:40pm

1:50 PM

12:40pm

 

PW Boys

 

 

 

 

1:50 PM

3:00 PM

1:50

PW Boys

Bantam/Peewee Girls

PW Boys

 

 

 

3:00 PM

4:10 PM

3:00 PM

Bantam/Peewee Girls

Bantam Boys

Bantam/Peewee Girls

 

 

 

4:10pm

5:20 PM

4:10pm

Bantam Boys

Midget Boys

Bantam Boys

 

 

 

5:20 PM

 

5:20 PM

Midget Boys

 

Midget Boys